Barnamarketing participa en la gestió de noves estratègies per a la diversificació del sector pesquer

25/10/2008 – EMPA, l’Associació d’Empresaris Marítims i Pesquers, amb la col·laboració de Barnamarketing, ha desenvolupat el projecte MarNeta, per incorporar la neteja de fons marins a les competències professionals del sector pesquer.

MarNeta pretén oferir una nova eina de difusió, informació i formació per proveir els treballadors del sector de la pesca, immers en una situació de declivi estructural, de nous camps de desenvolupament professional mitjançant els quals diversificar les activitats empresarials i crear nínxols de mercat diferents. Per aconseguir-ho, s’ha creat el Curs MarNeta, de neteja de fons marins, amb el qual EMPA vol ampliar el catàleg de sectors ocupacionals de referència de la família marítimo-pesquera.

Els materials formatius desenvolupats en el projecte consten d’una guia didàctica per al formador, així com eines experimentals de suport escrit a l’alumne, basades en metodologies d’introducció a les bones pràctiques en l’àmbit mediambiental. Així, s’aborden temes com les experiències prèvies en neteja de fons marins; mètodes de recollida de residus a la mar, o la relació entre empresa pesquera i medi ambient marí.

Barnamarketing ha participat activament en el projecte, des de la concepció, realitzant tasques de prospecció del sector, així com de gestió de taules de debat d’experts i elaboració de materials finals.