Barnamarketing és l’empresa adjudicatària per a la renovació del programa C@sce

01/05/2010 – Barnamarketing ha resultat l’empresa adjudicatària del Concurs públic concocat pel Consejo Superior de Cámaras de Comercio per a la renovació i actualització del programa C@sce, així per a la provisió de serveis de consultoria on-line en matèria de comerç internacional durant 4 anys.

Barnamarketing, en Unió Temporal d’Empreses amb la seva filial formativa, BCNK Formació, ha guanyat la licitació plantejada pel Consell Superior de Cambres per a la reforma, renovació, millora i actualització del Programa C@sce, que té com a principal objectiu dotar les Cambres de Comerç i les seves empreses d’un sistema d’informació i assessorament en línia en matèria d’internacionalització, a través del qual s’arribi a
obtenir una informació i un assessorament en Comerç Exterior de valor afegit, mitjançant el manteniment, actualització, millora i renovació d’eines i Serveis d’informació camerals ja existents i altres de nova creació, com a suport a l’empresa en el seu procés d’internacionalització.

La reforma, renovació, millora i actualització del Programa C@sce té com a objectiu possibilitar la seva efectiva migració i funcionament en un futur nou portal a Internet d’informació i assessorament en línia en internacionalització, plataforma tecnològica desenvolupada per una tercera empresa seleccionada de forma independent a aquest procediment, on s’integraran els diferents serveis i eines en aquesta matèria.

El Consell Superior de Cambres persegueix amb aquesta reforma la millora i renovació de serveis tradicionals prestats a les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació, i a les empreses espanyoles en el camp de la informació i l’assessorament en Comerç Exterior, així com la seva implementació en una plataforma integrada de serveis i programes comuns de les Cambres de Comerç en matèria d’Informació i Assessorament Online en internacionalització.

El Programa C@sce porta en funcionament des de l’any 2001 amb una filosofia basada en la resolució ràpida de consultes tècniques especialitzades en l’àmbit de l’operativa del comerç internacional. Així, al llarg de la seva història, ha ofert assessorament tant a tècnics dels departaments de Comerç Exterior d’empreses exportadores o potencialment exportadores, com de Cambres de Comerç. En aquest període, el Servei ha resolt aproximadament 2.000 consultes específiques i ha superat el milió de visites a la base de preguntes-respostes habituals en temàtiques de comerç internacional (FAQ C@sce).

El concurs garanteix la provisió per part de Barnamarketing – BCNK Formació dels serveis de consultoria en línia, manteniment i actualització durant 4 anys.