“Exportació de Serveis” a Múrcia

23/09/2010 – El Seminari, impartit per José Luis Cabo, director de Barnamarketing Integral, i organitzat per la Cambra de Comerç de Múrcia i l’ICEX, va comptar amb la participació de la Sra. María Amelia Guzmán Martínez-Valls, Directora Territorial de Comerç i Delegada d’ICEX a la Comunitat.

El desenvolupament actual es veu acompanyat d’una terciarització de les activitats econòmiques, reflectit en un progressiu augment del consum de serveis, per sobre del de bens. És per això, que esvdevé de vital importància la professionalització de la internacionalització de les empreses de serveis.

Durant la sessió, José Luis Cabo, director de Barnamarketing Integral, va parlar dels aspectes més pràctics de la internacionalització del sector serveis, parant especial atenció a la comparació entre les variables que diferencien les vendes a l’exterior de productes i les de serveis; les maneres de crear una correcta xarxa de contactes; com fer una investigació de mercats, així com variables de màrqueting i de fiscalitat internacional.

El Seminari, una novetat temàtica de Barnamarketing Integral, va proporcionar als assistents una base de coneixements pràctics que poden posar les bases per a una correcta implantació a l’exterior.