Barnamarketing assessora l’empresa EUROPERFIL en el desenvolupament del nou Pla Estratègic

01/10/2010 – EUROPERFIL és una empresa creada el 1987, amb més de 40 anys d’experiència de grup en el secto del tancament metàl·lic, que es dedica al desenvolupament i fabricació de perfils, panels i solucions innovadores per a la construcció industrialitzada.

EUROPERFIL està present en tots els sectors d’activitant, amb una àmplia gamma de pridctes, accessoris i solucuions constructives per a l’edificació no residencial (edificacions industrials, centres educatius, socials i culturals, centres sanitaris, edificacions per al transport) i per a solucions constructives per a l’habitge.

En l’actualitat EUROPERFIL disposa a l’Estat espanyol de tres fàbriques amb més de 40.000 m2 construïts, dotats d’un equip humà altament qualificat i motivat per aconseguir la qualitat total i l’acompliment amb els compromisos adoptats.

Per a la realització del nou Pla Estratègic, l’empresa ha adoptat nous reptes en el departament internacional. Per fer-ho, ha rebut el suport professional de Barnamarketing en una auditoria interna dels processos d’exportació, protocols de venda i comunicació interdepartamental, així com en la incorporació de nous professionals a l’equip internacional.