El Govern Basc contracta Barnamarketing en dues accions formatives completament innovadores

20/04/2011 – Barnamarketing ha impartit en línia dos cursos formatius orientats a professors de les branques de cicles de transport i comerç internacional basats en la realització de casos pràctics.

Uns 60 professors del País Basc han participat en els cursos “El secret del transport internacional en 10 casos pràctics” i “El secret del comerç exterior en 15 casos pràctics”. En aquest sentit, s’ha realitzat un salt qualitatiu pel que fa a continguts formatius, oferint una eina altament innovadora.

Els cursos es plantegen mitjançant casos pràctics extrets de la realitat que reflecteixen aspectes relacionats amb l’exportació/importació de mercaderies de diferent naturalesa en les diferents fases d’una operació. D’aquesta manera, es plantegen una sèrie d’interrogants sobre una operació, incloent dades concretes, i aportant una resolució detallada de cada cas, seguint la metodologia que seguiria en una empresa.

La creació d’aquest material respon a les necessitats mostrades pels formadors de comerç exterior, transport i logística internacional del nostre país, que sempre han evidenciat la manca de casos pràctics de la realitat en les aules.

Després de la impartició de la primera edició d’aquesta acció formativa, la Direcció d’Aprenentatge Permanent ha inclòs de nou els dos títols per a la seva realització en el curs 2011/2012.