Internacionalitzar és un procés que requereix temps

Font: AGROActivitat – 20/02/2015

LA VEU DE L’EXPERT amb José Luis Cabo José Luis Cabo dirigeix l’empresa Barnmarketing, consultora especialitzada en internacionalització, i col·labora amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, des de fa més de 7 anys, impartint formació sobre comerç exterior.

Quins avantatges té el comerç internacional?
La internacionalització ens permet arribar a un mercat molt més gran que el nacional, amb molts més consumidors, oportunitats de venda i situacions econòmiques positives que poden compensar la crisi que, en un moment donat, pugui existir en el mercat nacional.

És convenient que les cooperatives agràries hi entrin?
És clar que sí. La globalització dels mercats està produint fluxos de productes hortofructícoles entre molts països del planeta. El nostre mercat domèstic està ple de fruites i hortalisses produïdes en altres països, que competeixen amb les nostres en el nostre mercat …. Lògicament, en un món global i lliurecanvista, hem de contrarestar aquesta situació buscant nous mercats a on dirigir els nostres productes, i més tenint en compte que els països mediterranis tenim una bona imatge de marca a fora.

Quins són els aspectes més importants abans de començar a exportar?
En primer lloc, hem d’identificar quins mercats són adequats per als nostres productes.
També cal saber construir els preus d’exportació tenint en compte costos, riscos, marges i competència. És precís conèixer els possibles riscos de les nostres operacions, els sistemes de cobrament i la documentació necessària per a les operacions de venda internacional.
Finalment, és convenient que sapiguem com es relacionen transportistes, administracions, duanes, companyies asseguradores, bancs i operadors logístics en una compravenda internacional.

Així doncs, seria necessari rebre formació?
Naturalment. En un primer moment hauríem d’aprendre a conèixer els aspectes fonamentals del comerç exterior mitjançant cursos de formació presencial i on-line.
Més endavant, recomanaria un segon procés d’aprenentatge combinant l’experiència pròpia sobre les operacions que es van impulsant amb les novetats i actualitzacions normatives.
També seria bo fer formació específica de negociació multicultural, crèdits documentaris, l’IVA de l’exportació, els diferents tipus d´assegurances o la promoció internacional via Internet.
Tot plegat és un procés que comporta el seu temps.

Quina és la situació actual?
En els últims anys, hem fet un gran avenç en comerç exterior perquè la legislació és molt més homogènia fruit de la tasca que estan duen a terme organismes que lluiten per un comerç exterior normalitzat, com l’Organització Mundial del Comerç (OMC), i encara molt més si ens centrem en l’àmbit de la Unió Europea.
També és molt recent l’entrada dels processos telemàtics en la gestió duanera, així com la modernització de les formes de cobrament internacional.

 

agoactivitat_20022015