Barnamarketing assessora l’empresa Nussli en l’exportació temporal de mercaderies per a la inauguració del Canal de Panamà

28/06/2016 – El dia 26 de juny va tenir lloc l’obertura definitiva d’aquesta via de navegació transoceànica. Amb la finalitat de preparar la celebració, Nussli va rebre l’encàrrec d’instal·lar una graderia coberta, construïda amb el sistema Nussli Tribuna, per albergar-hi 2.822 seients. Barnamarketing l’ha ajudat a gestionar l’exportació temporal i posterior reimportació dels materials necessaris.

 

Per a la realització de l’operació va ser necessària una revisió de les clàusules contractuals de Nussli amb l’empresa organitzadora de l’esdeveniment. Per a això es va fer necessària una supervisió en profunditat de les operacions d’exportació en origen i importació temporal en destinació, per tal d’assegurar que les mercaderies poguessin entrar en destí amb reserva de domini a favor d’una tercera figura, gestionat com una operació triangular. Així doncs, era necessària una coordinació de la documentació duanera tant en origen com en destí per a la recepció dels materials.

El material va viatjar en 12 contenidors marítims procedents de Suïssa i Mèxic. El terreny va haver-se d’adaptar perquè adquirís la resistència necessària per al muntatge. Així mateix, també va ser necessari instal·lar falques de fusta per repartir les càrregues. El clima tropical va dificultar especialment els treballs, ja que les constants tempestes elèctriques obligaven a paralitzar tota l’activitat de la zona. El muntatge de la graderia va requerir 17 dies de treball i van participar-hi 23 persones.

Després de la celebració de la inauguració, es va dur a terme el desmuntatge de totes les estructures, que va requerir 12 dies. Un cop realitzat, va ser necessari gestionar el retorn dels materials a origen. Per a això, Barnamarketing va ajudar Nussli en la revisió de la documentació de retorn, per tal d’assegurar l’exempció plena de drets i taxes en la reimportació de les mercaderies.

El nou Canal de Panamà suposa un rellançament del comerç marítim internacional, ja que duplica fins als 600 milions el nombre de tones de càrrega que accediran cada any des de l’Atlàntic al Pacífic -i viceversa-, a través d’aquest via de navegació estratègica. Es calcula que si bé el nombre de vaixells que creuarà a partir d’ara el Canal serà pràcticament el mateix que anteriorment, al voltant dels 14.000 cada any, aquests seran més llargs, més alts i capaços de transportar 12.500 contenidors en un sol viatge, gairebé el triple que les embarcacions que ho feien fins ara.