Comerç internacional

Barnamarketing ofereix en aquesta Divisió assessorament en serveis globals de comerç internacional. Aquests serveis estan pensats per oferir a les empreses clients la informació que necessiten per prendre decisions importants en l’àmbit de la comercialització dels productes i serveis dintre dels seus plans d’expansió internacional.

L’àrea de comerç internacional treballa coordinadament amb l’ària de màrketing per oferir:

  • Assessorament en selecció de mercats exteriors.
  • Assessorament en sistemes de distribució i comercialització en l’àmbit internacional.
  • Assessorament en transport i logística internacional.
  • Estudis de costos i preus a nivell internacional.
  • Estudis de rendabilitat.
  • Així, doncs, podem dir que Barnamarketing, entre d’altres coses, pot ajudar-lo en:

Assessorament en gestió del transport internacional
Tria del transport més adient per a cada operació, l’operador més adient i anàlisi del packaging i fluxe documental necessari.

Assessorament en política duanera i fiscalitat internacional
Identificació dels aranzels i impostos a la importació de cada operació, així com les restriccions quantitatives i qualitatives a la importació.

Recerca de partners internacionals
Cerca de compradors i clients en els diferents mercats de destí, ja siguin distribuïdors exclusius, majoristes, agents comercials, etc.

Tria i gestió del mitjà de pagament
Anàlisi dels diferents mitjans de pagament i gestió de la documentació que els acompanyen. Tria del mitjà de pagament més apropiat en funció de la mercaderia i el mercat de destí.

Redacció de contractes d’intermediació comercial internacional
Redacció de contractes per a la gestió de les vendes internacionals: compravenda; agència comercial internacional; representació; ditribució exclusiva; Joint-Venture; franquícia internacional, transferència de tecnología, etc.