Exportació de serveis

El 70% del PIB i l’ocupació a Espanya prové del sector serveis. Segons dades de la UNCTAD, Espanya és el quart país inversor en l’exterior en l’àmbit dels serveis i el 60% d’aquestes inversions es concentren en els sector serveis. A nivell mundial, el sector serveis suposa més de dos terços del producte interior brut mundial.

La Unió Europea és en aquests moments la potència econòmica més important en exportació de serveis a nivell mundial. Els principals sectors de desenvolupament de la internacionalització de serveis se centren en:

 • Construcció i enginyeria
 • Transport aeri
 • Distribució
 • Energia
 • Ensenyament
 • Financers
 • Jurídics
 • Transport Marítim
 • Serveis professionales
 • Telecomunicacions

Barnamarketing pot ajudar les empresas a la internacionalització dels serveis, mitjançant 4 models diferents:

1. Subministrament transfronterer: només travessa la frontera el servei. El subministrament pot realitzar-se, per exemple, mitjançant telecomunicacions (telèfon, fax, televisió, Internet, etc.) o l’enviament de documents, discos, cintes, etc.

2. Consum a l’estranger: té lloc quan el consumidor consumeix els serveis fora del seu país. Per exemple, les visites a museus en un país estranger, el tractament mèdic i els cursos d’idiomes a l’estranger.

3. Presència comercial: el proveïdor de serveis estableix la seva presència comercial a un altre país. Per exemple, els serveis mèdics prestats per un hospital de propietat estrangera i els serveis bancaris subministrats per una filial d’un banc estranger.

4. Presència de persones físiques: té lloc quan una persona s’ha traslladat temporalment al territori del consumidor per prestar un servei, ja sigui per fer-lo en el seu propi nom o en nom de qui el contracta. Per exemple, els arquitectes que es traslladen a l’estranger per supervisar una feina de construcció, presten serveis d’acord a aquest tipus de subministrament.

Per la seva naturalesa, la comercialització dels serveis resulta en ocasions complexa, degut a la intangibilitat. Des de Barnamarketing podem gestionar les campanyes adreçades a l’obertura de nous mercats per als serveis, mitjançant un estudi detallat que permeti determinar clarament:

 • Missió i objectius de l’empresa
 • Segmentació del mercat
 • Identificació de les unitats estratègiques de negoci
 • Anàlisi de la competència
 • Posicionamient en el mercat
 • Requeriments per a la prestació del servei en el mercat de destí
 • Càlcul de preus d’exportació dels serveis
 • Pla de comunicació dels serveis
 • Nivell de satisfacció del client internacional

Des de Barnamarketing podem ajudar-lo a exportar amb èxit els seus serveis:

POSEM EL MÓN A LES TEVES MANS