Blended Learning

Podem crear un curs mixte (on-line + presencial) a la mida de les seves necessitats, emprant la nostra plataforma d’e-Learning Comercio-internacional.net i adequant els continguts de les sessions presencials, oferint l’experiència i professionalitat dels nostres professors-consultors. Cursos que aniran des de les 15 fins a les 300 hores, a costos reduïts i amb formació de qualitat.

Podem oferir-li tota una sèrie de títols on-line combinables amb continguts presencials:

  • Vull exportar, per on començo?
  • Incoterms 2010
  • Logística Internacional
  • Transport Internacional
  • Mitjans de Pagament Internacional
  • Gestió duanera i Fiscalitat Internacional
  • Mercat de divises
  • Cobertura de riscos internacional
  • Finançament internacional
  • 40 casos pràctics per entendre la gestió del comerç internacional

Tots aquests mòduls on-line són combinables amb diferents continguts per a les sessions presencials, que poden abarcar tot l’àmbit de l’operativa i de la gestió del comerç internacional.

En els cursos mixtes l’alumne compta amb un manual d’usuari; un password personal d’accès al curs on-line; un servei de tutories personalitzat, i un campus virtual on, entre d’altres funcionalitats, compta amb fòrums de debat on poder participar amb els professors de les matèries i els companys.

A més, es planteja al principi del curs un macrocas pràctic sobre la matèria que, en finalitzar, serà capaç de resoldre sense necessitar ajuda i que garantirà que l’aprenentatge dels continguts hagi estat l’adient.

Aquests són només alguns dels títols que hem impartit:

Curs Superior de Comerç Exterior mixte
cex-iconContinguts: Aquest curs Superior de Comerç Exterior en modalitat mixta (presencial + online) comprén la realització de 20 hores de formació on-line mitjançant la plataforma Comercio-internacional.net més 80 hores de formació presencial.
Hores: 100

El secret del comerç internacional en 15 casos pràctics
gratis_cexContinguts: Aquest curs den modalitat mixta (presencial + on-line) comprén la realització de 30 hores de formació on-line mitjançant la plataforma Comercio-internacional.net més un total de 5 hores de formació presencial.
Hores: 35

Curs Superior de Gestió d’Importaciones i de Compres Internacionals mixte
financiacion-internacionalContinguts: Aquest curs de Gestió de Compres Internacionals mixte (presencial + on-line) comprén la realització de 50 hores de formació on-line mitjançant la plataforma Comercio-internacional.net més un total de 10 hores de formació presencial.
Hores: 60

Curs de Mitjans de Pagament i Cobertura de riscos mixte
fpContinguts: Aquest curs de Mitjans de Pagament i Cobertura de Riscos mixte (presencial + on-line) comprén la realització de 40 hores de formació on-line mitjançant la plataforma Comercio-internacional.net més un total de 10 hores de formació presencial.
Hores: 50

Curs de Transport i Logística Internacional mixte
logisticaContinguts: Aquest curs de Transport i Logística mixte (presencial + on-line) comprén la realització de 40 hores de formació on-line mitjançant la plataforma Comercio-internacional.net més un total de 10 hores de formació presencial.
Hores: 50

Preus d’exportació. Anàlisis de costos, marges i descomptes segons Incoterms 2010
icono_itContinguts: Aquest curs de Preus d’exportació mixte (presencial + on-line) comprén la realització de 20 hores de formació on-line mitjançant la plataforma Comercio-internacional.net més un total de 10 hores de formació presencial.
Hores: 30

Curs d’Obligaciones duaneres i fiscals d’exportacions i importacions mixte
aduanasContinguts: Aquest curs d’Obligacions duaneres i fiscals d’exportacions i importacions mixte (presencial + on-line) comprén la realització de 40 hores de formació on-line mitjançant la plataforma Comercio-internacional.net més un total de 10 hores de formació presencial.
Hores: 50