QUI SOM?

Barnamarketing és una consultoria multidisciplinar que, des de l’any 1992, ofereix serveis centrats especialment en el camp de la gestió empresarial. Barnamarketing està associada a Affectio Group amb la finalitat de complementar els serveis que aquesta segona empresa ofereix a les àrees d’assessorament fiscal, comptable, laboral i d’administració, així com de consultoria de recursos humanos, innovació, estratègia i formació experiencial.

Sota la denominació de Barnamarketing s’agrupen tres divisions, cadascuna d’elles especialitzada en àrees que complementen i potencien l’oferta d’Affectio Group, amb el ferm objectiu d’oferir serveis complets per a la gestió de l’empresa i una clara vocació d’orientació al client. Les disciplines de la Investigació de Mercats i el Màrqueting, les Noves Tecnologies i la Formació en diversos àmbits, però especialment en el del Comerç Exterior, configuren l’oferta bàsica de Barnamarketing.

Barnamarketing centra la seva activitat en la consultoria de Comerç Exterior i Màrqueting, així com en la Formació en aquestes disciplines. Sota el paraigua de Barnamarketing s’ofereixen serveis de consultoria i de cursos presencials a organismes públics i privats, així com cursos a distància, en suport on-line, i mixtos mitjançant la plataforma Format-e.net.

 

logo_barnam       formate           bcnk