Màrqueting internacional

A la divisió de màrqueting oferim assessorament en serveis globals de màrqueting (treballant en coordinació amb la divisió de comerç internacional quan es tracta de projectes internacionals). Aquests serveis estan pensats per oferir a les empreses clients la informació que necessiten per prendre decisions importants en l’àmbit del màrketing i la comercialització dels productes, tant a nivell nacional com dintre dels seus plans d’expansió internacional.

A l’àrea de màrqueting fem:

 • Definició de plans estratègics de màrqueting i posada en funcionament.
 • Definició de plans de comercialització i creació de força de vendes.
 • Creació de campanyes de fidelització.
 • Anàlisi de competitivitat (interna i externa).
 • Anàlisi de cartera de productes i posicionament en el mercat.

Totes aquestes accions van suportades, en molts casos, per la realització d’un bon estudi de mercat previ. En aquest aspecte, la nostra principal motivació és l’elaboració d’estudis de qualitat centrats en les necessitats del client. L’experiència acumulada ens permet realitzar estudis pensats per ajudar els nostres clients en la presa de decisions.

A Barnamarketing centrem els estudis en les necessitats concretes dels clients, el·liminant tots els apartats que no en són realment necessaris, aconseguint d’aquesta manera un gran estalvi en temps i costos.

A Baramarketing sabem allò que les pime esperen d’una investigació:

Informació útil

A la Divisió de Màrqueting s’elaboren estudis amb l’objectiu de respondre els interrogants plantejats per les empreses client. El mercat no permet avui realitzar estudis o investigacions estàndard i, per aquesta raó, centrem la nostra activitat en les necessitats concretes dels clients:

 • Estudis de mercat sectorials.
 • Estudis a majoristes i minoristes.
 • Estudis d’imatge i notorietat de marca.
 • Estudis de perfils d’usuari/consumidor.
 • Estudis d’hàbits de compra.
 • Estudis d’implantació i obertura de negocis.

Els estudis de mercat son de gran AJUT para saber:

 • Cap a on he d’orientar la política de producte?
 • Com percep el consumidor espanyol el meu producte/servei?
 • Com valora el client el meu producte?
 • Estem venent al nivell de preus adient?
 • A quin grup de consumidors he d’adreçar la meva estratègia?
 • Com hem de motivar els consumidors a comprar el nostre producte?
 • Quines oportunitats ofereix el mercat espanyol per a les empreses exportadores del meu país?
 • Ha estat efectiva l’estratègia duta a terme durant el darrer any?
 • Quina opinió tenen els nostres clients sobre els nostres serveis?

Els nostres ESTUDIS DE MERCAT li permetran conèixer:

 • El tamany total del mercat
 • Participants en el mercat dels principals protagonistes i marques
 • Mètodes de comercialització, xarxes de distribució a Espanya i a l’exterior
 • Actituds dels consumidora cap als proveïdors i les marques estrangeres
 • Nivell d’innovació al sector
 • Quins són els consumidors? (perfil dls consumidors)
 • Necessitats i exigència dels consumidors
 • Segments de mercat més apropiats
 • Tendències de futur i perspectives del mercat
 • Estat del cicle de vida dels productes/serveis

Quins serveis li oferim?

Barnamarketing desenvolupa dintre del marc de la investigació comercial les tècniques quantitatives i qualitatives més actuals; l’anàlisi estadística més avançada (anàlisi multivariables), oferint els següents tipus d’estudis:

Consumidor
-Segmentació i tipologia de consumidors.
-Motivacions i hàbits de compra.
-Figures que intervenen en el procès de compra.

Productes/Serveis i Marques
-Anàlisi d’imatge i posicionamient.
-Anàlisi d’imatge de marca de país.
-Test de concepte.
-Test de producte.
-Test de marca.

Demanda i vendes
-Participació de mercats per a marques/productes.
-Previsions de vendes.

Publicitat
-Eficàcia i influencia publicitària.

Distribució
-Participació en la distribució.
-Influència dels intermediaris en la tria de marques.
-Actituts i motivacions dels intermediaris.

L’objectiu de Barnamarketing és que el resultat dels ESTUDIS DE MERCAT sigui operatiu per als clients. El document final i tot el material complementari està enfocat cap a un entendiment senzill i una utilització ràpida per part de l’usuari final.