Presencial

Barnamarketing li ofereix tot un seguit de Seminaris i Cursos en diferents àmbits del Comerç Internacional, la Gestió empresarial i les Habilitats Directives. A continuació pot trobar un llistat dels cursos i seminaris més novedosos que li oferim per a aquest any.

Introducció al comerç exterior

 • Vull exportar, per on començo? – 10 hores
 • Planificació del comerç exterior des de la direcció de la pime – 6 hores

Comerç exterior

 • Com importar de la Xina i altres països d’Àsia – 10 hores
 • “Role-playing” de gestió completa d’una operació d’importació / exportació real. Programa d’entrenament en internacionalització – 10 hores
 • El comerç exterior en 50 documents: per a què serveixen i qui els elabora. Consells pràctics – 10 hores
 • Gestió de compres internacionals i importacions – 10 hores
 • Gestió de compres internacionals i importacions per detallistes – 10 hores
 • Els 10 errors que no he de cometre en comerç exterior – 10 hores

Intermediació i negociació internacional

 • Les formes de distribució internacional. Com vendre a l’exterior: aliances estratègiques i cooperació exterior – 10 hores
 • Negociació amb els proveïdors de comerç exterior: com millorar la rendibilitat de l’operació – 6 hores
 • Negociació amb agents, distribuïdors, majoristes internacionals i grans superfícies – 6 hores
 • Agències comercials a l’exterior. Perfils i pautes de treball. Com triar-los. Diferències entre àrees i països – 6 hores

Pràcticum de comerç exterior

 • El comerç exterior en 5 casos pràctics – 8 hores

Logística i transport internacional

 • Transport de mercaderies perilloses: ADR – 6 hores
 • Gestió de costos en el transport internacional – 6 hores
 • El nou transport internacional. Nous conceptes. Avantatges de la multimodalitat – 10 hores
 • Les meves mercaderies viatgen assegurades o no? L’assegurança internacional de mercaderies: contractació i cobertura – 6 hores
 • Què necessita saber l’exportador sobre logística i transport internacional – 10 hores
 • Tractament de les incidències en el transport internacional – 6 hores

Política duanera y fiscalitat internacional

 • Tot el que cal saber de les operacions triangulars de comerç exterior – 10 hores
 • Com minimitzar la càrrega fiscal a l’activitat internacional de l’empresa – 20 hores
 • L’IVA en les operacions intracomunitàries i amb tercers països: productes i serveis – 6 hores
 • Règims comercials d’exportació com a eines d’estalvi de costos – 6 hores
 • Què ha de saber l’exportador / importador sobre duanes, aranzels i altres impostos? – 10 hores
 • Classificació aranzelària de les mercaderies i aplicació del TARIC – 6 hores
 • El DUA: ús, característiques i emplenament – 20 hores

Pràcticum de comerç exterior

Preparación de producto para la exportación: packaging, embalaje y documentación específica – 6 horas
Documentos y guías de trabajo para el departamento de export-import – 10 horas

Preus i costos d’exportació

 • Com elaborar ofertes internacionals i crear les tarifes de preus d’exportació a partir d’Incoterms 2010 – 6 hores
 • Com calcular i reduir costos en el comerç exterior – 6 hores

Finances internacionals

 • Jornada sobre l’anàlisi del risc-país. Casos reals – 6 hores
 • “Crediexpert”: com evitar problemes amb els Crèdits Documentaris – 6 hores
 • Eines innovadores en finançament internacional – 6 hores
 • Com evitar els impagaments en les vendes internacionals – 6 hores

Internacionalitzación de serveis

 • Exportació de serveis: el nou repte. Consells comercials, mercantils i fiscals – 6 hores

Noves tecnologies i CEX

 • Com aconseguir contactes internacionals sense moure’t de l’oficina – 6 hores
 • Els 10 punts clau de l’e-Commerce a nivell internacional – 6 hores
 • Com fer el pla de màrqueting internacional de la teva empresa – 6 hores
 • El pla de màrqueting digital i l’estratègia en mitjans socials de la teva empresa – 6 hores
 • Guies i eines on-line d’ajuda per a l’exportació – 6 hores
 • El pla de màrqueting internacional en línia – 20 hores

Novetats del semestre

Comerç exterior

 • El comerç internacional: coneixements i habilitats – 40 hores
 • Curs de comerç exterior per a professionals amb nivell avançat de coneixements – 90 hores
 • Direcció d’estratègia internacional (per a gerents, directius i comandaments intermedis) – 80 hores

Política duanera i fiscalitat internacional

 • Gestió aranzelària per al sector alimentari / tèxtil / begudes – 20 hores
 • Com preparar la seva empresa per ser O.E.A. – 20 hores
 • Gestió duanera moderna: revisió conceptual. Processos telemàtics per a la gestió duanera – 15 hores
 • Funcionament i avantatges dels dipòsits duaners i els Dipòsit Distint Duaners (DDA) per a exportadors i importadors – 6 hores
 • L’origen de les mercaderies: el que es pot i el que no es pot fer – 6 hores

Inversions internacionals

 • Inversions directes a l’exterior: fiscalitat de la repatriació de beneficis i tractament fiscal de us treballadors expatriats – 6 hores

Administratius/ves import-export

 • Administratius import-export: actualització i pràctiques de gestió CEX – 20 hores

Accés als mercats internacionals

 • Priorització i selecció de mercats exteriors. Geoestratègia internacional – 6 hores
 • Noves estratègies comercials per exportar. Màrqueting internacional – 30/40 h

Finances internacionals

 • Anàlisi de les formes de pagament específiques per països i zones de destinació – 6 hores
 • Nova normativa de gestió de cobraments i pagaments a la UE – 6 hores
 • Anàlisi de balanços i ratis econòmic-financers en l’empresa exportadora. Diagnosi i capacitats – 6 hores
 • Costos i tarifes bancàries en el comerç internacional – 6 hores
 • CEX-Workshop: “role-playing” de formes de pagament internacional – 6 hores
 • Avals i garanties en el comerç exterior – 6 hores

Contractació internacional

 • Què han de saber els tècnics de comerç exterior sobre els contractes de compravenda, agència, distribució i piggy-back – 8 hores

Gestió laboral internacional

 • Contractació laboral internacional – 6 hores

Noves tecnologies i CEX

 • Recursos i eines digitals per a l’anàlisi de mercats – 6 hores
 • El teu posicionament professional a Internet: com treballar la teva identitat digital – 6 hores
 • Twitter i Linkedin per a ús professional – 6 hores
 • 10 claus per tenir èxit a Internet – 6 hores
 • Planifica i gestiona la presència de la teva empresa en xarxes socials – 6 hores
 • L’atenció al client en entorns digitals: com utilitzar les xarxes socials per fidelitzar – 6 hores