Online

Gestió del Comerç Exterior (C.E.X.)
cex-iconDescripció: Mitjançant aquest curs l’usuari accedeix a una formació completa en l’àmbit del comerç internacional. CEX tracta en profunditat aquells temes que la petita i mitjana empresa necessita per controlar i realitzar amb èxit les operacions de comerç internacional.
Hores: 115 – Preu: 680 €

Vull exportar, per on començo?
iconoqepdDescripció: Vull exportar, per on començo? és una eina per començar a familiaritzar l’alumne amb els conceptes bàsics necessaris per planificar l’abordatge de la internacionalització a la pime.
Hores: 10 – Preu: 60 €

Incoterms 2010
icono_itDescripció: Aquest curs és imprescindible per dominar els Incoterms i conèixer les novetats introduïdes a la versió vigent encara, els Incoterms 2010. El curs està dissenyat per oferir informació pràctica i consells útils que li aportaran seguretat a les seves operacions. Permet aprofundir en el coneixement i el domini d’una eina bàsica en les relacions comercials internacionals, els Termes Comercials Internacionals.
Hores: 17 – Preu: 105 €

Logística Internacional
logisticaDescripció: Aquest curs analitza la cadena logística i els fluxes que segueixen els productes, des que són fabricats i preparats per a l’exportació, fins l’arribada i gestió en destinació. També d’inclouen novedoses temàtiques com l’e-logistics, imprescindible per estar al dia en l’àmbit de la logística del comerç internacional.
Hores: 10 – Preu: 90 €

Transport Internacional
icono-transporteDescripció: Mitjançant aquest curs l’usuari accedeix a una informació completa sobre el transport internacional. El curs està dissenyat per oferir informació pràctica i consells útils respecte de totes les modalitats de transport: terrestre, aeri, marítim, ferrocarril i intermodal.
Hores: 35 – Preu: 225 €

Gestió duanera i fiscalitat del comerç internacional
aduanasDescripció: Aquest curs li permetrà millorar la gestió duanera de les operacions en comerç internacional. Conèixer com funciona la duana, els tràmits documentals que s’han de realitzar i el funcionament de l’IVA a exportacions i importacions són temàtiques que ha de dominar qualsevol departament de comerç exterior.
Hores: 45 – Preu: 270 €

Fiscalitat Internacional
fiscalidadDescripció: Aquest curs li permetrà avançar en la gestió dels impostos, com l’IVA a nivell internacional i altres impostos especials.
Hores: 4 – Preu: 60 €

Mitjans de pagament en comerç internacional
fpDescripció: A qualsevol operació de comerç exterior un dels punts crítics és l’elecció d’una correcta forma de pagament. El coneixement dels riscos associats a cadascuna de les formes de pagament en l’àmbit internacional ens assegura la disminució al mínim dels riscos d’impagament i ens permet triar la manera més avantatjosa per a cada tipus d’operació. Amb aquest curs posem a disposició de l’alumne una eina útil i pràctica.
Hores: 25 – Preu: 150 €

Mercat de divises
mercado-de-divisasDescripció: En aquest curs s’analitza la importància que tenen les divises en el mercat internacional i els canvis que s’han produït amb l’entrada de l’Euro i la progressiva desaparició de les monedes dels països comunitaris. A més, s’analitza el paper que juga l’Euro davant dels dos competidors més forts: el Ien i el Dòlar.
Hores: 10 – Preu: 75 €

Finançament internacional
financiacion-internacionalDescripció: La creixent internacionalització dels negocis i l’accés d’un gran nombre d’empreses al procès exportador han permès apropar els productes financers, tant en moneda nacional com en divises. La implantació de l’Euro ha donat lloc a l’índex de referència Euribor, que planteja noves estratègies de finançament.
Hores: 8 – Preu: 60 €

Cobertura de riscos
inversionesDescripció: Un dels grans obstacles que ha de salvar la petita i mitjana empresa quan s’inicia en el comerç internacional és la manca de control dels riscos. En aquest curs s’exposen les eines necessàries per poder controlar aquests riscos.
Hores: 10 – Preu: 75 €

40 casos pràctics per entendre la gestió del comerç internacional
serviciosDescripció: Mitjançant aquest curs l’alumne accedeix a 40 casos pràctics extrets de la realitat, per posar en pràctica els coneixements teòrics sobre l’àmbit del comerç internacional de què disposa. Es posen en pràctica coneixements i consells útils respecte de tots els aspectes de l’operativa de la gestió comercial internacional: càlcul de costos; transport; mitjans de pagament; duanes, etc., així com casos de caràcter transversal.
Hores: 30 – Preu: 175 €