Finalitza la primera edició del Programa Superior de Comercio Exterior y Management Internacional semipresencial

30/05/2015 – Banarmarketing ha estat l’empresa encarregada de realitzar la gestió acadèmica del PSCEMI, del qual la Cámara de Comercio de Zaragoza n’ha estat l’organizadora. Han format en habilitats per a la gestió de departaments d’internacional una veintena d’alumnes.

El programa s’ha desenvolupat entre els mesos d’octubre de 2014 i maig de 2015. Ha estat durant l’últim cap de setmana del curs quan els alumnes han realitzat la presentació del seu Projecte Final davant un tribunal avaluador.

Barnamarketing ha gestionat més de 300 hores de formació, de les quals 149 s’han impartit de manera presencial, 103 a través de la plataforma d’e-learning de la companyia i 50 que s’han dedicat al desenvolupament del projecte d’internacionalització. El director de l’PSCEMI al llarg d’aquests mesos ha estat José Miguel Guinda, president de AEPLA (Associació Empresarial de PLAÇA), vocal assessor de la Cambra de Comerç de Saragossa i president durant 5 anys de la Comissió d’Internacionalització, a més de exconseller delegat de Airtex.

Els docents del curs han estat experts en actiu en l’àmbit de la compravenda internacional i processos auxiliars com la importació, trànsit, duanes, distribució internacional, finances internacionals i noves tecnologies aplicades al negoci internacional.

La formació impartida ha tingut un clar component pràctic i s’ha ofert íntegrament per professionals experts, que han basat una bona part de les seves sessions en la realització de casos reals per oferir una visió global de la internacionalització de l’empresa. A més, els coneixements sobre estratègia internacional s’han completat per primera vegada amb competències lingüístiques i professionals.

El programa ha abastat la realitat dels processos d’investigació de mercats internacionals, des de com plantejar el pla de recerca a les fonts a consultar i el cost de les mateixes; els processos logístics de la compravenda internacional, quins són els agents i proveïdors d’aquest tipus de serveis, així com la manera de contactar i negociar amb ells. Un altre apartat en què s’ha posat l’accent ha estat la legislació aranzelària i duanera que afecta exportacions i importacions i, sobretot, la localització d’eines online i offline que ajuden a respondre dubtes en els aspectes aranzelari, duaner i legislatiu, de caràcter internacional.

Els alumnes han rebut també sessions amb les quals després de passar pel curs identificaran les formes de cobrament de les operacions internacionals més adequades en funció de països i zones geogràfiques de destinació, així com les eines de cobertura de riscos, tant internes com externes a la empresa. També han estat objecte d’estudi la definició d’estratègies d’exportació dels productes, el desenvolupament de les 4 P ‘s del màrqueting mix i la identificació dels diferents tipus de clients internacionals, així com les pautes de negociació amb cadascun d’ells tenint en compte aspectes multiculturals.

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Saragossa va llançar a l’octubre per al curs 2014-15 la primera edició del Programa Superior de Comerç Exterior i Management Internacional (PSCEMI), i en aquests moments ja està començant a planificar una nova edició per al proper curs lectiu.